Biblioteka

Biblioteka Univerziteta vrstom i obimom bibliotečke građe obezbjeđuje neophodnu podršku nastavnom procesu, naučno-istraživačkom i umjetničkom radu iz oblasti iz kojih se izvode studijski programi.

Univerzitetsku bibliotečku građu čine:

 • primjeri obavezne literature,
 • primjeri preporučene literature,
 • referentna zbirka – rječnici, priručnici, enciklopedije i dr.

Zbirke bibliotečkih jedinica obavezne i preporučene literature čine referentna domaća i strana, stručna i naučna literatura u štampanom i/ili elektronskom obliku koja sadržajem podržava nastavni plan i program studija i realizaciju studijskog programa uz adekvatnu zastupljenost literature iz uskostručnih predmeta na studijskom programu.

Biblioteku Univerziteta sačinjava bibliotečka građa namijenjena za pet studijskih programa iz tri naučne oblasti:

 1. Farmacija – 3194 bibliotečkih jedinica;
 2. Sestrinstvo – 2490 bibliotečkih jedinica;
 3. Psihologija – 1103 bibliotečkih jedinica;
 4. Poljoprivredna proizvodnja – 1322 bibliotečkih jedinica;
 5. Agroekonomija –1524 bibliotečkih jedinica.

Ukupan kapacitet Biblioteke Univerziteta je 9633 bibliotečkih jedinica. Svaka bibliotečka jedinica je obilježena registarskim brojem i pečatom visokoškolske ustanove. Biblioteka ima uspostavljen registar bibliotečke građe u skladu sa standardima i Pravilnikom rada u biblioteci.

Prilikom upisa na Fakultet, student stiče mogućnost besplatnog pristupa i korištenja građe bibliotečkog fonda, kao i tehničkih sredstava dostupnih u prostoru biblioteke i čitaonice. Bibliotečka prostorija koristi se za izbor knjiga, čitanje, pisanje i učenje i svi studenti imaju pravo na nesmetan i ugodan boravak u istoj. Bibliotečku građu student iznajmljuje samo uz indeks. Bibliotekar korisnika upisuje u knjigu upisa i vodi evidenciju zaduživanja i razduživanja građe (evidencioni kartoni). Bibliotečki materijal se prije izdavanja mora zadužiti reversom, popunjenim tačno i čitko ispisanim podacima. Studenti pozajmljuju knjige na rok od 15 dana uz napomenu da se rok može produžiti za još 15 dana. Svi korisnici mogu svakodnevno koristiti građu referentne zbirke (enciklopedije, rječnici, bibliografije, atlasi i sl.) isključivo u čitaonici ili u prostorijama Univerziteta.

Za korišćenje izvan prostorija Biblioteke Univerziteta, korisnici mogu posuditi:

 1. do dvije knjige na vrijeme od 15 dana;
 2. do pet brojeva časopisa na vrijeme od 5 dana;
 3. do dva primjerka dokumentacijskog materijala na vrijeme od 2 dana.

Pozajmljena bibliotečka građa vraća se isključivo bibliotekaru, i po izvršenom povratku knjige, bibliotekar poništava isto zaduženje u prisustvu studenta.

Ukoliko student ne vrati knjigu u predviđenom roku, Biblioteka Univerziteta ima pravo da naplati naknadu u vrijednosti posuđene knjige. Student koji prekorači rok posuđivanja nema pravo daljeg posuđivanja sve dok ne vrati knjigu kojoj je rok posuđivanja istekao ili za iste ne plati naknadu. Izvan prostorija Biblioteke Univerziteta, ne mogu se koristiti priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografski rječnici, bibliografije, atlasi i slično. Ukoliko je ipak neophodno, iz Biblioteke Univerziteta može se iznijeti građa, izuzeta od posuđivanja radi fotokopiranja, mikrofilmovanja ili skeniranja i vratiti istog dana, uz odobrenje bibliotekara. U izuzetnim slučajevima, kao što je rad na udžbeniku, projektu, te diplomskom ili sličnom radu, bibliotekar može odobriti posuđivanje i većeg broja knjiga, maksimalno do pet. Profesori i saradnici zaposleni na Univerzitetu mogu posuđivanje knjiga iz užeg naučnog područja kojim se bave pretvoriti u dugoročno zaduženje. Na kraju, jedina obaveza studenta jeste da bibliotečku građu čuva od svakog oštećenja pošto oštećenu ili izgubljenu knjigu student nadoknađuje novom istog naslova ili drugom u dogovoru sa bibliotekarom.

Univerzitet „Bijeljina“ ima mogućnost korištenja bibliotečke građe Narodne biblioteke „Filip Višnjić“ Bijeljina na osnovu Sporazuma o saradnji, kojim se Biblioteka „Filip Višnjić“ obavezala da iz svog fonda studentima Univerziteta „Bijeljina“ omogući korišćenje bibliotečkih jedinica.

Nadzor nad radom Biblioteke Univerziteta vrši Narodna biblioteka „Filip Višnjić“ Bijeljina. Poslednji nadzor je izvršen u decembru 2018.godine.