Monografija

Dr Boro Krstić
„Pravni režim stranih ulaganja u Republici Srpskoj“

(2020)

Dr Ljiljana Tomić
„Politika refundiranja lekova, socijalni, medicinski i ekonomski aspekti“
(2020)

Dr Dražen Jovanović
Dr Zvonko Sajfert
„Preduzetništvo i menadžment kroz istoriju“

(2020)