Praktikumi

Dr Katarina Rajković
Msc Brankica Đokić
„Praktikum iz fizičke hemije sa instrumentalnim metodama“

2022

Dr Milena Jelikić-Stankov
Msc Brankica Đokić
„Kvantitativna hemijska analiza“

2022