Udžbenik

Dr Rosa Šapić
Msc Anđelija Dimović
„Nega psihijatrijskih bolesnika sa osnovama psihijatrije“

(2022)

Doc. dr Zoran jasak
Doc. dr Miroslav Nedeljković
„Statistika (osnovni kurs)“

(2022)

Doc. dr Zoran jasak
„Matematika (odabrana poglavlja)“

(2021)

Dr Katarina Rajković
„Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda: Opšte metode“

(2021)

Dr Rosa Šapić
„Bilant grupni trening teorija i praksa“

(2020)

Dr Jela Ikanović, Dr Vera Popović
„Organska biljna proizvodnja“

(2020)