Udžbenik

Dr Jela Ikanović, Dr Vera Popović
„Organska biljna proizvodnja“

(2020)

Dr Rosa Šapić
„Bilant grupni trening teorija i praksa“

(2020)