O nama

Izdavačka djelatnost

Osnovni zadatak  Izdavačke djelatnosti Univerziteta “Bijeljina” jeste podrška razvoju naučnih i nastavnih aktivnosti na Univerzitetu i van Univerziteta.

Obavljanje izdavačke djelatnosti regulisano je Statutom Univerziteta, Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija Ministarstva nauke i tehnologije RS i Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta “Bijeljina”, te drugim pripadajućim zakonskim i podzakonskim propisima.

U okviru Centra za izdavačku djelatnost  izlazi časopis Akademski pregled, zatim Zbornici radova sa naučnih konferencija, Bilten Univerziteta, Informator , udžbenici i drugi materijali.

e BIBLIOTEKA

DOAB on line bazu (open source) može koristiti svaki student i nastavnik. Prilikom korišćenja moraju se poštovati svi etički standardi akademskog rada.