Kontakt

Lokacija

Pavlovića put bb, Bijeljina, BiH

Telefon, e-mail

+387 55 350-150

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00